KSHNS meeting calendar

행사일정 보기
행사분류 국내
행사종류 KSHNS related meeting
행사명 대한갑상선두경부외과학회-대한이비인후과의사회 공동심포지엄
행사일자 2019-12-01
장소 강남세브란스병원 대강당
링크주소 kshns.or.kr/register/2019_12/main.html
내용
MAIL

No. 행사기간 행사명 장소
2019-12-01 대한갑상선두경부외과학회-대한이비인후과의사회 공동심포지엄 강남세브란스병원 대강당
2 2019-12-02 ~ 2019-12-05 TERMIS-AM 2019 Orlando, USA
3 2019-12-07 ~ 2019-12-11 ASCB/EMBO 2019 meeting Washington DC, USA