KSHNS meeting calendar

행사일정 보기
행사분류
행사종류 Global meeting
행사명 ASCB/EMBO 2019 meeting
행사일자 2019-12-07 ~ 2019-12-11
장소 Washington DC, USA
내용

ASCB/EMBO 2019 meeting

Washington DC, USA, 07-11, Dec., 2019


No. 행사기간 행사명 장소
1 2019-12-01 대한갑상선두경부외과학회-대한이비인후과의사회 공동심포지엄 강남세브란스병원 대강당
2 2019-12-02 ~ 2019-12-05 TERMIS-AM 2019 Orlando, USA
2019-12-07 ~ 2019-12-11 ASCB/EMBO 2019 meeting Washington DC, USA